ניסיון לימודי: מכינה "יורם לווינשטיין", שיעורי משחק באופן פרטי.

ניסיון לימודי: מכינה "יורם לווינשטיין", שיעורי משחק באופן פרטי.

קרן יולי